Material Design for Bootstrap

Material Design for Bootstrap – Sự kết hợp giữa Bootstrap và Google Material Design Material Design for Bootstrap is a theme for Bootstrap 3 which lets you use the new Google Material Design in your favorite front-end framework. Download và giới thiệu: http://fezvrasta.github.io/bootstrap-material-design/ Github page: https://github.com/FezVrasta/bootstrap-material-design Demo: http://fezvrasta.github.io/bootstrap-material-design/bootstrap-elements.html

Materialize – A modern responsive front-end framework based on Material Design

Đây là một sự lựa chọn khác thay thế cho Bootstrap, giúp người thiết kế web tạo ra các trang web có tính responsive cao dựa trên Google Material Design nên giao diện web sẽ rất đẹp và hiện đại. Tính năng của Framework này cũng tương tự như Bootstrap, có đầy đủ các thành […]