Hướng dẫn sử dụng Con bướm xinh Web Screensaver

Sau khi viết bài “CSS3 3D Butterfly – Con bướm xinh phiên bản CSS3“, tôi có ý tưởng làm chương trình này, mục đích vui vẻ là chính, chế ra cái Web Screensaver để anh em chơi dịp Tết sắp đến xuân sắp về. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình để có thể điều khiển được chương trình này theo ý mình.