Material Design for Bootstrap

Material Design for Bootstrap – Sự kết hợp giữa Bootstrap và Google Material Design
Material Design for Bootstrap is a theme for Bootstrap 3 which lets you use the new Google Material Design in your favorite front-end framework.

Download và giới thiệu: http://fezvrasta.github.io/bootstrap-material-design/

Github page: https://github.com/FezVrasta/bootstrap-material-design

Demo: http://fezvrasta.github.io/bootstrap-material-design/bootstrap-elements.html

Cheers,

The following two tabs change content below.
Tôi là kỹ sư Cơ khí, kỹ sư CNTT trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tôi hoạt động trong lĩnh vực CNTT, bao gồm Software Development, Web Design, Web Development, Interactive Multimedia and Mobile App, Mobile Game Development. Tôi rất yêu công nghệ và tôi lập ra trang web này để chia sẻ kiến thức về công nghệ với mọi người.