Hướng dẫn chuyển website WordPress từ LocalHost lên Server và ngược lại

Chuyển host là một công việc khá thường xuyên của những người phát triển web. Chuyển host cho website WordPress cũng giống như việc chuyển các website bình thường khác, tuy nhiên sẽ có một số thao tác mang tính đặc thù riêng. MyLớp.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển website WordPress từ LocalHost lên Server và ngược lại.

Tìm hiểu các thông số cơ bản của file wp-config.php trong WordPress

File wp-config.php là một file quan trọng của WordPress, nó chứa các thông tin để kết nối tới CSDL, các key để tăng tính bảo mật cho website cũng như nhiều tính năng khác. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về những thông số cơ bản nhất của file này, từ đó làm chủ hơn trong quá trình điều khiển WordPress.