Một số cấu hình cơ bản cho phpMyAdmin

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cách cấu hình để điều chỉnh một số thông số của phpMyAdmin như thay đổi giới hạn dung lượng upload file SQL khi import database cũng như thay đổi giới hạn thời gian khi chạy các script. Đây là bài hướng dẫn dành cho localhost, với Shared Host bạn cần có sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật bên NCC dịch vụ hosting.

Thay đổi giới hạn dung lượng file SQL

Nếu file SQL cần import vượt quá giới hạn cho phép, phpMyAdmin sẽ báo lỗi, bạn cần thay đổi thông số này

1. Mở file php.ini trong thư mục php của máy chủ localhost (Thư mục cài đặt php.net)

Đường dẫn đến file php.ini thường là C:\xampp\php\php.ini với C:\xampp là thư mục cài Xampp. Bạn có thể mở nhanh file này bằng cách truy cập từ giao diện Xampp như hình dưới đây

Mở nhanh file php.ini từ Xampp Control Panel

Mở nhanh file php.ini từ Xampp Control Panel

2. Tìm và thay thế các biến sau theo ý mình:
upload_max_filesize = 20M
post_max_size = 30M
memory_limit = 128M

Lưu và khởi động lại server localhost là bạn đã có thể import database rồi đấy. Lưu ý là upload_max_filesize sẽ là giới hạn chính cần cài đặt, nhưng post_max_size phải lớn hơn hoặc bằng upload_max_filesize thì mới có tác dụng.

upload_max_filesize

upload_max_filesize

Thay đổi giới hạn thời gian chạy script

Khi bạn chạy các script trong phpMyAdmin, ví dụ các script để import database mà quá trình này diễn ra lâu quá, vướt quá giới hạn cho phép, phpMyAdmin cũng báo lỗi. Bạn cần chỉnh lại thế này:

1. Vào thư mục \phpmyadmin\libraries\ trên máy chủ localhost

2. Mở file config.default.php

3. Tìm đến đoạn có $cfg[‘ExecTimeLimit’] = 300 sửa lại thành $cfg[‘ExecTimeLimit’] = 0

Như vậy là bạn đã bỏ được giới hạn về thời gian rồi đấy, các script thích chạy bao lâu thì chạy, miễn là xử lý xong công việc!

Xong bạn lưu file và nhớ khởi động lại server localhost là được.

Trên đây là hai cấu hình cơ bản nhất có thể bạn sẽ cần đến khi sử dụng phpMyAdmin trên localhost. Như đã nói, trên các SharedHost, bạn cần nhờ đến đội ngũ kỹ thuật bên NCC dịch vụ hosting để giúp bạn làm các việc này.

Cheers,

The following two tabs change content below.
Tôi là kỹ sư Cơ khí, kỹ sư CNTT trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tôi hoạt động trong lĩnh vực CNTT, bao gồm Software Development, Web Design, Web Development, Interactive Multimedia and Mobile App, Mobile Game Development. Tôi rất yêu công nghệ và tôi lập ra trang web này để chia sẻ kiến thức về công nghệ với mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website