XAMPP Alias Directories – Cách trỏ thư mục web ngoài thư mục htdocs

Mặc định, các thư mục của các dự án web sẽ được đặt trong thư mục htdocs bên dưới thư mục cài đặt XAMPP. Việc này đơn giản nhưng có bất tiện là các thư mục web bị lệ thuộc vào thư mục cài đặt của XAMPP. Trong bài viết này MyLớp.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn cách tạo alias để trỏ tới thư mục web nằm ngoài thư mục htdocs.

XAMPP Alias Directories – Cách trỏ thư mục web ngoài thư mục htdocs

Để tiện theo dõi, trong bài viết này sử dụng các dữ liệu (ví dụ) sau:

Alias muốn tạo: hihi
Thư mục gốc của web: D://Projects/Web/Ahihi
==> URL gõ trên trình duyệt: http://localhost/hihi

Cách thực hiện:

Bước 1: Mở tập tin C:\xampp\apache\conf\httpd.conf (Với C:\xampp là thư mục lúc cài XAMPP, chọn thư mục khác nếu không phải là ổ C)

Note: Bạn có thể mở nhanh file này bằng cách vào Xampp Control Pancel, click vào nút Config ở dòng đầu tiên, chọn tiếp mục đầu tiên “Apache (httpd.conf)” như hình dưới đây:

Chỉnh sửa file httpd.conf

Chỉnh sửa file httpd.conf

Bước 2: Tìm đến đoạn “<IfModule alias_module>” (Khoảng dòng 340)

<IfModule alias_module>
  ...
</IfModule>

Bước 3: Thêm đoạn code sau vào giữa:

<IfModule alias_module>
  ...
 
  Alias /hihi "D://Projects/Web/Ahihi"
 
  <Directory "D://Projects/Web/Ahihi">
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews ExecCGI
    AllowOverride All
    Order allow,deny
    Allow from all
    Require all granted
  </Directory>
 
  ...
<IfModule>

Bước 4: Lưu tập tin httpd.conf và khởi động lại Apache Server

Bước 5: Mở trình duyệt, gõ đường dẫn http://localhost/hihi để xem kết quả

Note: Bạn phải chắc chắn rằng module alias đã được bật, hãy tìm đến dòng khoảng 75 trong file httpd.conf và kiểm tra xem đã bật chưa:

LoadModule alias_module modules/mod_alias.so

Đây là một kỹ thuật không khó nhưng cần sự tỉ mỉ, chính xác. Chúc các bạn thành công!

Cheers,

The following two tabs change content below.
Tôi là kỹ sư Cơ khí, kỹ sư CNTT trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tôi hoạt động trong lĩnh vực CNTT, bao gồm Software Development, Web Design, Web Development, Interactive Multimedia and Mobile App, Mobile Game Development. Tôi rất yêu công nghệ và tôi lập ra trang web này để chia sẻ kiến thức về công nghệ với mọi người.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*
Website