How to redirect a Parent Page to a Child Page in WordPress

Kỹ thuật hiển thị page con đầu tiên khi click vào page cha trên thanh menu. Đây là kỹ thuật được sử dụng khá phổ biến trên các trang web mà các trang có phân cấp mục lớn, mục nhỏ

Cheers,

The following two tabs change content below.
Tôi là kỹ sư Cơ khí, kỹ sư CNTT trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tôi hoạt động trong lĩnh vực CNTT, bao gồm Software Development, Web Design, Web Development, Interactive Multimedia and Mobile App, Mobile Game Development. Tôi rất yêu công nghệ và tôi lập ra trang web này để chia sẻ kiến thức về công nghệ với mọi người.