Page Loading Effects with Snap.svg JavaScript SVG library

A set of creative page loading effects that use SVG animations with Snap.svg. The idea is to show an overlay with a interesting shape animation while new content gets loaded.

Hiệu ứng Page Loading cho web sử dụng SVG, CSS và Snap.svg, The JavaScript SVG library for the modern web.

Page Loading Effects

 

Cheers,

The following two tabs change content below.
Tôi là kỹ sư Cơ khí, kỹ sư CNTT trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tôi hoạt động trong lĩnh vực CNTT, bao gồm Software Development, Web Design, Web Development, Interactive Multimedia and Mobile App, Mobile Game Development. Tôi rất yêu công nghệ và tôi lập ra trang web này để chia sẻ kiến thức về công nghệ với mọi người.