5 Free Mockup Tools to Display Your Template on Different Devices

You might have searched for the mockup tools if you are a web developer to preview your template on different kind of devices. You can preview your web template on laptop, tablet, mobile or smart watch with mockup generators, Placeit was the free mockup generator earlier but now it has become paid service, so here are the alternatives for placeit mockup generator.

Cheers,

The following two tabs change content below.
Tôi là kỹ sư Cơ khí, kỹ sư CNTT trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. Tôi hoạt động trong lĩnh vực CNTT, bao gồm Software Development, Web Design, Web Development, Interactive Multimedia and Mobile App, Mobile Game Development. Tôi rất yêu công nghệ và tôi lập ra trang web này để chia sẻ kiến thức về công nghệ với mọi người.