Hướng dẫn vẽ quốc kỳ Việt Nam bằng Adobe Flash CS6

MyLớp.edu.vn Hướng dẫn vẽ quốc kỳ Việt Nam bằng phần mềm Adobe Flash CS6. Mục đích là để làm quen với các công cụ vẽ tạo các hình khối đơn giản trong Flash. Trong bài hướng dẫn này, các bạn cũng sẽ bắt đầu tìm hiểu về "Object Drawing", chế độ vẽ đối tượng độc lập và chế độ Shape trong các công cụ vẽ hình của Flash. Bài hướng dẫn này dành cho các bạn mới tìm hiểu về Flash.