Đừng bao giờ hỏi tuổi phụ nữ!

Đừng bao giờ hỏi tuổi phụ nữ nha các bạn, họ sẽ không trả lời hoặc câu trả lời sẽ không tin được đâu! Bức hình này chắc chỉ những ai là lập trình viên mới hiểu!