CSS Background Animations – Tạo hoạt hình đám mây trôi đơn giản

Background animations là một kỹ thuật mạnh mẽ, tạo được hiệu quả bất ngờ nếu bạn biết sử dụng một cách đúng đắn. Trước kia, để làm được việc này, ta phải dùng JavaScript khá phức tạp. May thay, từ khi CSS3 ra đời vài năm gần đây, mọi việc trở nên đơn giản hơn. MyLớp.edu.vn xin giới thiệu tới bạn một ví dụ đơn giản tạo hoạt hình đám mây trôi bằng cách cuộn ảnh nền từ phải sang trái.