Hướng dẫn chuyển website WordPress từ LocalHost lên Server và ngược lại

Chuyển host là một công việc khá thường xuyên của những người phát triển web. Chuyển host cho website WordPress cũng giống như việc chuyển các website bình thường khác, tuy nhiên sẽ có một số thao tác mang tính đặc thù riêng. MyLớp.edu.vn sẽ hướng dẫn bạn cách chuyển website WordPress từ LocalHost lên Server và ngược lại.