If you do they, they did, you die! Code giỏi quá!

Code bao nhiêu năm mà vẫn chưa đạt được trình độ như lập trình viên này. If you do they, they did, you die! Code giỏi quá! Nghe đâu là coder Việt đấy! Bạn có hiểu nghĩa của nó là gì không?!

Past and Present Life.

Man Vs TV.

Now a days Tv Become Flat and the human becomes Fat. TV càng ngày càng phẳng, con người càng ngày càng béo!